Individual and Society
Človek a spoločnosť

open_access Diamantový otvorený prístup: bezplatne
open_access 5 mesiacov – Od prijatia článku po publikovanie
open_access Anglický proofreading: bezplatne
open_access Periodicita: pol ročník
open_access Prvý online časopis na Slovensku v oblasti spoločenských vied
open_access Váš článok, Váš štýl
open_access Otvorená veda