Individual and Society
Človek a spoločnosť

Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
open_access Diamantový otvorený prístup: bezplatne
open_access Od prijatia príspevku po rozhodnutie o publikovaní: 3 mesiace
open_access Anglický proofreading: bezplatne
open_access Periodicita: štvrťročník
open_access Prvý online časopis na Slovensku v oblasti spoločenských vied
open_access Otvorená veda